Sandra Wasserman

Med en bakgrund som journalist fann jag en ny kärlek till den digitala världen. Det hela började när jag skapade min första WordPress-sida (ett resecommunity). Jag började läsa om olika metoder för att driva trafik och fastnade direkt för SEO (sökmotoroptimering). Sedan dess har jag konsumerat oräkneliga bloggar och webinars för att hålla mig uppdaterad inom ämnet. Intresset blev så stort att jag bestämde mig för att starta en FB-grupp och ett Instagram-konto där jag delar med mig av SEO-tips.

Det som driver mig i livet är min nyfikenhet och vilja att lära nytt. Det är just därför jag älskar digital marknadsföring. Det är ständigt föränderligt och man blir aldrig fullärd.

Mina expertområden

SEO

Jag tar reda på vilka konkreta åtgärder som kan leda till en bättre ranking för din hemsida. Med hjälp av professionella verktyg analyserar jag sökord, innehåll och tekniska aspekter. Det hela resulterar i en handlingsplan med förbättringsåtgärder.

Content Marketing

Content marketing handlar om att sammanföra det ditt varumärke står för med det din målgrupp vill ha. Jag hjälper dig att ta reda på vilket innehåll du bör skapa, för vem och i vilken kanal. Tillsammans tar vi fram en strategi och plan för publicering i dina digitala kanaler.

Digitalt strategiarbete

En digital strategi definierar mål och syfte med din digitala närvaro. Var befinner du dig idag? Vad vill du uppnå och vad behöver du göra för att nå dit? Jag hjälper dig att fokusera på rätt satsningar och nyttja dina resurser på bästa sätt.

Analys & Optimering

Vad har dina digitala satsningar resulterat i? Finns det något som kan göras annorlunda för att uppnå bättre resultat? Med hjälp av Google Analytics och annan värdefull statistik, analyserar jag din data och ger mina bästa rekommendationer på förbättringsåtgärder.

Referenser

CV

7 års erfarenhet

Erfarenhet

2017 - Nuvarande

Frilans

Jobbar på uppdrag som digital marknadsförare, i egna kundprojekt och i samarbete med byråer. Mina huvudområden är SEO, content marketing och digitala strategier.

2012 - 2017
Effektiva Hemsidor

Konsult digital marknadsföring

Konsultation inom SEO och Google Ads. Strategiska och operativa insatser för innehållsproduktion och distribuering i olika kanaler; bloggar, nyhetsbrev och hemsidor. Under tiden som konsult fick jag jobba med mindre och medelstora företag inom skilda branscher; kreditupplysning, tandläkare, inredning m.m. Eftersom teamet var litet fick jag mycket ansvar och blev så småningom erbjuden en projektledarroll.

2015-2016
Hewlett-Packard (Barcelona)

Account Manager

I rollen som account manager ansvarade jag för hundratals B2B- och B2C kunder på den svenska marknaden. Under min tid på HP utvecklade jag min kommunikativa förmåga och förståelse för relationsbyggande. Jag lärde mig att hantera kunder med skilda behov och att bygga förtroende. Vi hade flera incentives och tävlingar med målet att uppnå högt uppsatta KPIer. Mina bedrifter bekräftades särskilt när jag vann förstaplatsen i en tävling för hela Europa.

2012 - 2013
Malmö stad - Gatukontoret

Kommunikatör

Ansvarig för intranätet, artitelförfattande av texter och grafisk layout till malmo.se samt tryckt media. Deltog i samverkande dialogprojekt där jag initierade en ny satsning för att nå ut till en yngre målgrupp. Vid behov ryckte jag även in i rollen som kriskommunikatör. Min tid på Gatukontoret var väldigt lärorik då jag lärde mig att förstå komplexiteten i en stor organisation. Den interna kommunikationen var utmanande eftersom yrkesgruppernas behov och intressen skilde sig avsevärt. Rollen ställde höga krav på en god lyhördhet och samarbetsförmåga.

Utbildning

2018
Medieinstitutet

Onlinemarknadsföring

En heltäckande KY-utbildning inom digital marknadsföring. Genomförda kurser inom SEO, SEM/PPC, Google Analytics, annonsering i sociala medier, programmatic, konverteringsoptimering och webbanalys, HTML/CSS, Javascript, content marketing, medieplanering och kampanjkoordination. Föreläsare från branschen och totalt 20 veckors LIA. Utvecklade en fördjupad förståelse för hur de digitala kanalerna samverkar och en färdighet inom digitalt strategiarbete.

2012
Lunds Universitet

Kandidatexamen i Journalistik

Kunskap om journalistyrket, om yttrande- och tryckfrihet, etiska och juridiska regler, nyhetsvärdering och källkritik. Jag lärde mig att söka information och att producera text i olika journalistiska genrer. Redaktionellt arbete och hantering av teknik och programvara för produktion i TV, webb och tryckta medier. I utbildningen ingick även granskande journalistik och en reportagekurs.

SEO

Sökordsanalys

100%

On-page SEO

100%

Off-page SEO

95%

Content Marketing

Nulägesanalys

100%

Målgruppsanalys

100%

Kanalstrategi

100%

Content Calender

100%

Design / Webb

WordPress

100%

HTML / CSS

80%

Photoshop

60%

InDesign

80%

iMovie

85%

Övrigt

Google Analytics

80%

Google Tag Manager

80%

Google Ads

75%

Konverteringsoptimering

85%

FB-ads

90%

Projektledning

80%
Frilansuppdrag

Frilans

Hej!

Sandra Wasserman

Sandra Wasserman

Digital strateg & SEO-konsult

Du kan anlita mig som konsult inom SEO, digitalt strategiarbete och content marketing.

Se mina paketerbjudanden nedan. Om du önskar en skräddarsydd lösning går det givetvis också att ordna.

Kontakta mig för en gratis offert

Ja, tack!

SEO

SEO – bas

Sökordsanalys

Vad som ingår:

Analys och bedömning av nuvarande ranking

Snabba åtgärder för att förbättra din ranking

Lista med rekommenderade sökord för att uppnå uppsatta mål

Gratis offert

SEO – semi-pro

Sökordsanalys + konkurrentanalys

Vad som ingår:

Allt under Bas

+

Analys av 3 st konkurrenter

Detaljerad lista med sökord, länkar etc.

Rekommenderade åtgärder för bättre konkurrenskraft

Gratis offert

SEO – pro

Sökord + konkurrenter + on-page

Vad som ingår:

Allt under Bas + Semi-pro

+

Detaljerad analys av sökord, konkurrenter och tekniska aspekter

SEO-optimering av utvalda sidor

Analys & mätning

Rapportering

*Kräver tillgång till Google Analytics

Gratis offert

Digital strategi

Digital strategi - bas

Målgruppsanalys + sökord + content calender

Vad som ingår:

Målgruppsanalys

Lista med rekommenderade sökord för att nå rätt målgrupp

Detaljerad publiceringskalender på 3+ månader

Gratis offert

Digital strategi – semi-pro

Allt i bas + konkurrentanalys + kanalstrategi

Vad som ingår:

Analys av 3 st konkurrenters digitala närvaro

Rekommendationer för bättre konkurrenskraft

Analys och rekommendationer av kanalval

Gratis offert

Digital strategi – professional

Allt i bas + semi pro + detaljerad strategisk plan

Vad som ingår:

Nulägesanalys av marknad och positionering

SWOT-analys & USP (unique selling position)

Långsiktig plan för strategiska åtgärder & publicering utifrån brand positioning

Analys & mätning + rapportering

Gratis offert

Kontakta mig för en gratis offert

Ja, tack!

Kontakt

Malmö

Tillgänglig för uppdrag

Säg Hej!

wassermansandra@gmail.com

Hur kan jag hjälpa dig?