mäta SEO

Mäta SEO – 3 viktiga mätvärden

Googles viktigaste uppgift är att tillfredsställa sina användare. Därför har mätvärden som indikerar engagemang börjat spela allt större roll för SEO. I detta blogginlägg får du lära dig tre enkla sätt att mäta framgången av dina SEO-insatser.

Bounce rate, average session duration och time spent on site är tre mätvärden som blivit allt viktigare i Googles bedömning av din ranking.

Alla tre mätvärden finns att hitta i Google Analytics.

1. Bounce rate (avvisningsfrekvens)

En hög bounce rate innebär att dina besökare besökt din hemsida men inte klickat sig vidare. User experience (användarupplevelse) spelar stor roll för din bounce rate. Om sidan tar lång tid att ladda eller har en rörig struktur lämnar besökaren ganska snabbt.

Kolla din statistik i Google Analytics för att ta reda på vilka sidor som har högst bounce rate. Försök därefter ta reda på vad som orsakar den höga avvisningsfrekvensen.

Tips för en bättre användarupplevelse:

  1. Finns det länkar till relevant innehåll på sidan? Relaterade blogginlägg eller fördjupande information? Led besökaren vidare och gör det enkelt för hen att förstå vad nästa steg är.
  2. Kolla sidans laddningstid med gratis-verktyg som PageSpeed Insights eller GTMetrix. Optimal laddnignstid är 5 sekunder eller lägre. Om sidan laddar längre än 5 sekunder kan du till exempel behöva komprimera bilder och/eller minimera CSS-kod.
  3. Är sidans struktur tydlig och organiserad? Det visuella intrycket spelar stor roll och kan avgöra om besökaren väljer att stanna eller lämna sidan. Se över textens upplägg: är texten indelad i stycken och används heading-rubrikerna H1, H2 etc? Se även över bilderna så de är snyggt placerade i texten och håller hög kvalitet.

2. Session duration (genomsnittlig sessionslängd)

Session duration är, enkelt förklarat, den tid dina besökare spenderat på din hemsida.

Gå till -> Målgrupp –> Översikt i Google Analytics för att ta reda på din hemsidas genomsnittliga sessionslängd.

Exempel på genomsnittlig sessionslängd

Varför mätvärdet gen. sessionslängd inte är helt korrekt:

Det är viktigt att ha i åtanke att Google Analytics registrerar alla besök till din hemsida, även de som inte lyckats mätas. Misslyckade mätningar registreras med en sessionslängd om 0 sekunder. Detta blir missvisande eftersom det är omöjligt att besöka en hemsida utan att spendera mindre än 1 sekund på landningssidan.

Rekommenderad användning av mätvärdet gen. sessionslängd

En tumregel är att inte lägga någon större vikt vid den genomsnittliga sessionslängden för hemsidan och istället segmentera sessionerna till kanalnivå. På så vis får du en mer detaljerad och korrekt bild av engagemanget från olika kanaler. Stannar besökare som kommer via direkt trafik längre än de som kommer via annonser? Klickar du in på varje kanal kan du även se vilka sidor användarna spenderat längst tid på.

Så tar du reda på sessionslängd per kanal:

1. Gå till -> Förvärv< -> All trafik -> Kanaler – se steg 1 på bilden.

2. Jämför sessioner kontra gen. sessionslängd – se steg 2 på bilden.

3. Klicka på resultat (performance) – se steg 3 på bilden.

4. Välj att visa sessioner och sessionslängd – se steg 4 på bilden.

Inställning i Google Analytics för sessionslängd

Den genomsnittliga sessionslängden för organisk trafik är 53 sekunder och för direkt trafik ligger genomsnittet på 1 min och 50 sek.

3. Average time on page (genomsnittlig tid på sidan)

Average time on page indikerar hur lång tid en besökare spenderat på din hemsida. Teorin är att ju längre tid besökaren spenderar på din sida, desto större intresse har hen för innehållet. Sökmotorerna tittar på mätvärdet för att undersöka hur bra din hemsida är på att attrahera relevant trafik.

Det finns tre huvudsakliga skäl till varför mätvärdet anses vara missvisande.

  • Mätvärdet registreras endast när det sker mer än en interaktion på hemsidan. Det är tiden mellan den första och sista interaktionen som räknas. En besökare som endast interagerar med en sida, får därför en genomsnittlig tid på 0 sekunder.
  • En registrerad besökstid avslöjar inte om besökaren aktivt interagerat med innehållet eller endast haft fönstret uppe och lämnat datorn.
  • Standardinställningen för en sessionslängd är 30 minuter. Om en användare lämnar ett webbläsarfönster öppet och fortsätter interaktionen efter en timme, räknas det som ett nytt besök/en ny session.

Hur kan mätvärdet för gen. tid på sidan användas?

Även om mätvärdet för genomsnittlig tid på sidan inte är helt korrekt kan det ändå ge oss en indikation om hur väl våra kampanjer presterar.

Exempel på användning av mätvärdet "gen. tid på sidan":

Vi ponerar att den genomsnittlig tiden för två kampanjsidor är:
Kampanj A: 2,3 minuter
Kampanj B: 4,5 minuter

Nu tittar vi på den genomsnittliga tiden för hela hemsidan. Vi ponerar att den ligger på 3,20 minuter. Slutsatsen vi kan dra är att besökarna från kampanj B varit mer intresserade av innehållet på sidan och att besökarna från kampanj A varit mindre intresserade än den genomsnittliga hemsidebesökaren.

Den genomsnittliga tiden på sidan kan alltså användas för att undersöka hur väl våra kampanjer presterat.

En kort gen. tid är inte alltid ett misslyckade...

Givetvis har olika hemsidor olika syften så en kort besökstid behöver inte alltid betyda ett misslyckande. En online bank som erbjuder en digital tjänst strävar förmodligen efter en kort besökstid eftersom det indikerar att deras tjänst är enkel och snabb att använda. Istället fokuserar de på att få ett högt antal sidor per besökare (beroende på hur många steg banktjänsten består av). Nyhetssidor och bloggar borde däremot sträva efter både en lång besökstid och ett högt antal sidvisningar.

Hur ser engagemanget ut på din hemsida?

Eftersom sökmotorernas främsta mål är att säkerställa en god användarupplevelse, har mätvärden som bounce rate, session duration och time spent on site blivit allt viktigare för SEO. Om användarna gillar din sida kommer Google också göra det. Är du ute efter en topplacering i sökresultatet bör du därför sträva efter en så hög engagemangsgrad som möjligt.

Hej!

Sandra Wasserman

Sandra Wasserman

Digital strateg & SEO-konsult

Sandra heter jag och det är jag som driver denna blogg. Här delar jag med mig om tankar och tips kring digital marknadsföring och livet som företagare. Skriv upp dig på min e-post lista om du vill ta del av exklusiva tips och råa hemligheter! Ses där 😉

Mer från bloggen

Alla inlägg

Relevanta inlägg

2 Comments

Lämna en kommentar